Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!

Zrób coś wyjątkowego!

Naprawdę nie wiele potrzeba, abyś został rodziną zastępczą i stworzył dom dla dzieci z bagażem trudnych doświadczeń. Niezależnie od wieku, wykształcenia, sytuacji rodzinnej i materialnej możesz zacząć robić coś niezwykłego. Może akurat Ty uratujesz komuś życie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze poszukuje osób, które zapewnią opiekę i wychowanie dziecka, którego rodzice biologiczni nie mogą zapewnić.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich obowiązków kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• nie jest ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych;

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
                a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
                b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
                c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

Jakie formy wsparcia przysługują rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka?

• na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania;

• na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;

• na każde umieszczone dziecko, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 500+;

• rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie miesięczne;

 

POMOC SPECJALISTÓW

• rodziny mogą liczyć na wsparcie specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne), mogą uczestniczyć w grupach wsparcia,

 

• OPIEKA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘCZEJ

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej. Bardzo chętnie spotkamy się z wszystkimi osobami, które rozważają utworzenie rodziny zastępczej, odpowiemy na każde pytanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem           ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

 

logo karta duzej rodziny

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530