Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Projekt "Zmień Swoje Życie"

Powiat Przysuski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze przystąpiło do realizacji projektu systemowego „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 do 31.12.2020
Całkowita wartość projektu 497 375,00 zł w tym:
397 899,80 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
99 475,20 zł - wkład własny

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Przysuskiego w tym: osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel główny projektu: Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz zwiększone szansy na zatrudnienie 36 osób (22K i 14M) wykluczonych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 24 osoby z niepełnopsrawnościami (15K i 9M) zamieszkujących obszar powiatu przysuskiego w okresie od 06/2019 – 12/2020

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników projektu,
  • praca socjalna,
  • sieciowe metody poszukiwania pracy,
  • szkolenia podnoszące, zmieniające lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe,
  • warsztaty wizerunku,
  • wsparcie psychologiczne i rozwojowe,
  • aktywizacja społeczno-zdrowotna,
  • szkolenie pierwszej pomocy,
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej. Szczegółowych informacji udzielamy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha bądź pod numerem telefonu 48 675 55 17.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530