Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

NABÓR UCZESTNIKÓW ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W FORMIE CAŁODOBOWEJ W POWIECIE PRZYSUSKIM W RAMACH PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA JST – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 29.04.2024

Powiat Przysuski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze zaprasza mieszkańców powiatu przysuskiego do udziału w zadaniu publicznego w zakresie pomocy społecznej Usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w Powiecie Przysuskim w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu, w formie pobytu całodobowego, w roku 2024 Powiat Przysuski otrzymał środki:

Wyszczególnienie

Kwota środków z Funduszu

Solidarnościowego na

dofinansowanie

usług opieki wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego

588 000,00

Koszt obsługi Programu

11 760,00

RAZEM

599 760,00

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w ramach programu łącznie 70 osób, w tym:

  1. 20 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia  posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. 50 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakwalifikowanym uczestnikom świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, w miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Przysuskiego w wymiarze 14 dni na osobę.

Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktycznie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Komisja rekrutująca uczestników przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowne zawiadomienie. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a niezakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

  1. zapoznanie się z Regulamin naboru i rekrutacji uczestników zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej Usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w Powiecie Przysuskim w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
  2. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
  3. złożenie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
  4. złożenie czytelnie podpisanej Klauzuli informacyjnej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa dla JST – edycja 2024,
  5. złożenie czytelnie podpisanej Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  6. złożenie Oświadczenia o sprawowaniu opieki.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

a) spełnieni wymogów zapisanych w Regulaminie naboru i rekrutacji uczestników zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej Usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w Powiecie Przysuskim w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ,

b) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, ul. Szkolna 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 730  - 15 30 do dnia 10 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 103

W poprzednim tygodniu: 162

W tym miesiącu: 595

W poprzednim miesiącu: 740

Wszystkich: 14388

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530