Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Zadania realizowane przez Powiat Przysuski w 2024 roku

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI W 2024 ROKU

Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane według algorytmu w roku 2024 na rehabilitację zawodową i społeczną w kwocie 
4 666 684,00 zł. przeznacza się na zadania:

  1. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35a ustawy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze:
  1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
  3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
  5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się.   
  7. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika.     
  1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd  Pracy w Przysusze:
  1. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu ( art. 11 ustawy).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu na poszczególne zadania przeznaczono następując kwoty:

L.p

             NAZWA  Z A D A N I A

K W O T A

 

Ogółem środki

4 666 684,00

1.

Wydatki na rehabilitację zawodową                                                      w tym:

80 000,00

a.

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11

80 000,00

2.

Wydatki na rehabilitację społeczną                                                      w tym:

4 586 684,00

a.

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

98 044,00

 

b.

 

- dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne                 i środki pomocnicze

 

360 000,00

 

c.

 

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

10 000,00

 

d.

   

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

51 600,00

e.

 - dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

 

90 000,00

f.

- usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

2 000,00

g. - dofinansowanie kosztów działania i tworzenia  WTZ 3 975 040,00

Razem

4 666 684,00

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530