Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Aktywny samorząd obszar A - zadanie 1

Aktywny samorząd obszar A - zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowania do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu.

Do wniosku należy dołączyć:

- orzeczenie o niepełnosprawności,                                                                                                 

- oświadczenie o dochodach,                                                                                                               

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,                                          

  - oświadczenie,                                                                                                                        

  - akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,                                                                           

 - dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,                   

- zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,                     

 - oferta cenowa,                                                                                                                          

- fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,                                                                    

- fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

•          skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

•          kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530